Dere er mennesker  Esek.34,31.

" Dere, min hjord, den hjord jeg før, dere er mennesker. Jeg er deres Gud, sier Herren, Herren". Hvorfor understreker Gud spesifikt at vi er mennesker, når han taler til Esekiel om menneskene Han sørger for ? Er det for å understreke et skille  mellom mennesker og for eksempel dyr ?  Jeg tror ikke det ! Denne tiden vi lever i, fra år 2 000 e. Kr., og videre gjøres det fysiske inngrep på mennesker, skapt i Guds bilde, kalt Homo Sapiens. Ved hjelp av nano/metall-teknologi gis en kunstig intellegens ( AI ) dithen at en kan " laste ned " informasjon fra nettet slik en komputer gjør. Andre mennesker med slik gjennomført forandring kan både lese og kontrollere ens tanker, og påvirke ens bestemmelser. Folk kan "snakke sammen" via tankene deres, sies det. En kan bli bombardert med informasjon, og styrt, uten å kunne slå av.  Da er en ikke lenger Homo Sapiens, men en " trans-human", en har blitt en annen art, og mulighet for kommunikasjon med vår skaper, Bibelens Gud har blitt avskåret. Dette skjer ved implantering av en chips i handa eller i pannen.     La ingen forføre dere sier Bibelen.   EXODUS NORD 

Kong Muhammed i Marokko bad jødene be om regn.

Marokko har hatt stor tørke, og muslimske kong Muhammed dristet seg å be jødene om å be til Israels Gud om regn. Det var nå før jul, da jødene utenfor Israel har en fast dato i året der de ber om regn. Det er 4. desember.   ( Innen Israel kommer bønnedagen for regn siste dagen i løvhyttefesten ). Sammenslutningen for alle jødiske samfunn i Marokko, CCIM, publiserte en invitasjon til å komme å be i alle synagogene i hele kongeriket," så Gud kunne spare landet og hjelpe Hans Kongelige Høyhet ". 4 desember falt på en søndag, og kvelden før møtte jødene i synagogene. De bad utover natten. Få timer senere hørtes tungt regn i gatene i Cassablanka. Bønnen var besvart. Den Marokkanske regjering normaliserte relasjonene til Israel i 2020 under Abraham-avtalene.  Exodus nord.