Vi tror at Jesus er Guds levende Sønn, som

døde for våre synder og sykdommer på korset

 og stod opp igjen 3.dag, og lever i dag. 

For så har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn

den eneste, for at hver den som tror på  Ham

ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Joh.3,16

Alle de som tar imot Ham, de gir Han rett til å bli

Guds barn, de som tror på Hans navn Joh. 1.12

Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, 

og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke

støte ut. Joh.6,37

 

Vi tror på dåpen i vann. Begravelse av det

gamle liv, og stå opp til å leve et nytt liv

sammen med Jesus. Menigheten er Guds

forordning og vårt åndelige hjem

De som nå tok imot hans ord, ble døpt. Og den

dagen ble det lagt til menigheten omkring tre

tusen sjeler. De holdt urokkelig fast ved apost-

lenes lære, og ved samfunnet, ved brøds-

brytelsen og ved bønnene. Ap.gj. 2.41 og 42.

Vi tror på dåpen i Den Hellige Ånd.

Og da pinsefestens dag var kommet, var de

alle samlet på samme sted. Da kom det med

ett en lyd fra himmelen som når et veldig

stormvær farer frem, og fylte hele huset der

de satt. Og det viste seg for dem tunger lik-

som av ild, som delte seg og satte seg på

hver av dem. Da ble de alle fylt med Den

Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre

tunger, alt etter ssm Ånden gav dem å tale.

Ap.gj. 2. 1 - 4.

Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig

til lærdom, til overbevisning, til rettledning

til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds

menneske kan være fullkomment, satt i

stand til all god gjerning. 2 Tim. 3. 16 - 17.