OFFENTLIGE  MØTER.

Menigheten legger opp til å ha offentlige møter

hver søndag kl. 18.oo.  Unntak er de søndager

vi har møte på Reine misjonshus. (ca. en gang

hver måned)  Arbeidet på Reine har vi drevet

helt siden 2011.Da var folk fra Klippen med og

skiftet bordkledning på to vegger på lokalet,

sammen med Håkon Fagervik, Alf Magnus og

Asbjørn Johansen. Alt arbeide på Reine har

vært uten noen form for godtgjørelse så vi

betrakter det som et lokalt misjonsarbeid.

Vær med i forbønn for Reine og hele Lofoten.

BØNN.

Menigheten arrangerer bønnemøter hver

fredag kl. 20.oo  I tillegg har vi bønnehelger

4 - 5 ganger i året. Da starter vi opp fredag

kveld, og avslutter etter søndagsmøtet.

BIBELSTUDIE.

Opplegget med bibelstudie har vist se å være

veldig populært. Her leser vi fra GUDS ORD, 

og samtaler om hvert enkelt vers. Her kan

både nyfrelste og "gammelfrelste" være med.

Bibelstudiet har vi fredagene kl. 18.oo.

MISJON.

Menigheten er også engasjert i misjonsarbeide

både utenlands og innenlands. Vi støtter to pro-

sjekter gjennom IBRA RADIO. Arbeid i Israel

gjennom Den Kristne Ambassade i Jerusalem,

og arbeid i Kenya gjennom Nils Anders Bueng.

På Leknes er det en kafe' med navnet Kafe-Ro,

som vi også støtter hver måned. Asbjørn Helle-

vang står som leder og driver av kafe'en, og

det er vel pr. nå bare folk fra menigheten som

jobber der.

KONFERANSER.

2 - 3 ganger i året arrangerer menigheten

konferanser gjennom en lang-helg hvor vi invi-

terer kjente forkynnere fra andre steder i 

landet. I slike anledninger har vi som regel et

opplegg hvor vi selger mat til de som ønsker

det. For tilreisende har vi også noen rom som

vi leier ut.Se: klippenlofoten.com/overnattingKLIPPENS  HISTORIE !

Vi er en menighet i Lofoten som er en del av www.pinsebevegelsen.no i Norge.Het tidligere Klippen Nordborge.Vi holder til i vikingv.265,Liland,Vestvågøy i Lofoten nå.Menigheten ble stiftet 1943. Men vekkelsen begynte i begynnelsen av 1930 årene i Norborge.Møtene var i Halsan på Rekdal i Borge i Ola Hansen sitt hus, og i andre privat hus på Rekdal og Valle. Hadde dåp i fjæren i Halsan. Pinsehuset Klippen på Valle i Nordborge ble innviet nov 1935. Hadde besøk av Pinsebevegelsens grunnlegger T B Barrat i 1933 i Halsan,med friluftsmøte i Avundsholla i Halsan på Rekdal.